เริ่มต้นออมเงิน สร้างเงินให้ลูก

คุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลายท่านคงเริ่มต้นวางแผนสร้างครอบครัวสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกน้อย แต่ละท่านก็มีแนวทางวิธีในการจัดการด้านการเงินต่างกัน คุณพ่อคุณแม่แต่ละบ้านทราบรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนว่าเราจะต้องเริ่มต้นออมเงิน สร้างเงินให้ลูกกันได้อย่างไร เพื่อเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับลูกของเรา ดังนั้นพ่อแม่เป็นส่วนสำคัญในอนาคตที่สดใสของลูก เพียงเริ่มต้นให้เร็วและออมเงินอย่างมีวินัย

การเริ่มต้นออมเงิน สร้างเงินให้ลูกนั้นควรที่จะเริ่มจากพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีในการเก็บออมก่อน การปลูกฝังการประหยัด อดออมและเห็นคุณค่าของเงินสิ่งสำคัญ การฝากเงินที่ธนาคารมีหลากหลายโปรโมชั่น โดยการเปิดบัญชีธนาคาร การเปิดบัญชีออมเงินสามารถเปิดในนามของผู้เป็นพ่อแม่ เพื่อลูก หรือเปิดบัญชีเป็นชื่อของลูกก็ได้เช่นกัน แต่การทำธุรกรรมทุกอย่างจะเป็นสิทธิของพ่อแม่เท่านั้น หากว่าบุตรของท่านมีอายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้โดยใช้ชื่อของบุตรและทำธุรกรรมทางการเงินด้วยตัวบุตรเอง

นอกจากการออมเงินด้วยการฝากเงินในบัญชีแล้วการเริ่มต้นออมเงิน สร้างเงินให้ลูกยังมีอีกหลายวิธีที่ท่านจะทำควบคู่ไปกับการฝากเงินได้ เช่นการซื้อพันธบัตรที่เป็นพันธบัตรที่รัฐบาลไทยเป็นผู้ค้ำประกัน โดยการซื้อนั้นบุตรของท่านจะต้องมีบัตรประชาชนแล้ว และมีการยินยอมในเอกสารจากพ่อแม่ โดยเมื่อมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากการพันธบัตรแล้ว เงินดังกล่าวนั้นจะเป็นของลูกในทันทีเช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากนั้นเอง นอกจากนี้การออมเงินให้ลูกนั้นยังมีอีกหลายแบบเช่น การออมเงินระยะสั้น โดยการออมระยะสั้นนั้นจะเหมาะกับการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในเร็วๆนี้เช่นค่าของขวัญพิเศษค่าโทรศัพท์ หรือค่าท่องเที่ยวจิปาถะ โดยการออมเงินประเภทนี้ควรออมให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะถอนออกมาใช้โดยง่าย นอกจากนี้ยังมีการออมอีกรูปแบบหนึ่ง คือการออมระยะกลาง โดยการออมลักษณะนี้จะเป็นการออมเพื่อใช้จ่ายในค่าเล่าเรียน หรือค่าเทอม โดยมากจะออมเพื่อใช้จ่ายตั้งแต่วัยอนุบาลไปจนถึงเรียนจบมัธยม การออมระยะกลางนั้นพ่อแม่หลายท่านจะเลือกออมในกองทุนประเภท LTF เพราะกองทุนประเภทนี้จะมีข้อบังคับให้ขายเมื่อมีการถือครบจำนวน 5 ปีแล้ว

การเริ่มต้นออมเงิน สร้างเงินให้ลูก เป็นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรจะคำนึงถึงเมื่อคิดจะสร้างครอบครัว และการออมนั้นควรจะมีระเบียบและวินัยในการออมอย่างมาก แต่ก็ควรจะให้เกิดความสมดุลในการใช้ชีวิตประจำด้วย เพราะการออมดังกล่าวมีเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกของท่าน แต่ก็ควรจะไม่อยู่บนความเสี่ยงที่มากนัก